Privacy verklaring | Disclaimer | Gedragscode | Contact | Home Laat uw kapitaal groeien! Contactgegevens van Sentido Klanten van Sentido Interessante links Over Sentido Boeken, gelezen door Sentido Workshops van Sentido Nieuws van Sentido Manage je eigen leven Naar de homepage van Sentido Organisatie advies Contactgegevens van Sentido
Talent
management


Cultuur
veranderen


De ideale
organisatie


Case:
Eerst mensen, dan regels!


Case:
MDW

 

Eerst mensen, dan regels!

Om haar slechte imago in de markt te verbeteren, lanceerde een grote zorgverzekeraar de slogan: 'Eerst mensen, dan regels'. Deze slogan leidde echter tot veel onrust onder het eigen personeel. De zorgverzekeraar vroeg SENTIDO te onderzoeken waar die onrust vandaan kwam en hoe die onrust was weg te nemen.

SENTIDO organiseerde parallelle sessies waarin het management en de medewerkers uiting konden geven aan hun onvrede. Men concludeerde dat de slogan 'Eerst mensen, dan regels' niet gold voor de eigen organisatie. Een hoge werkdruk, weinig informatie en weinig ruimte voor het welbevinden van het personeel waren veel gehoorde klachten. In aparte sessies met het management en de afdelingen stelde men vast wat er intern moest veranderen om de slogan wél van toepassing te laten zijn.In beide sessies werden overeenkomstige kenmerken benoemd. Men wist zo’n veertig acties te bedenken hoe ze de ideale organisatie konden bereiken. Een aantal acties waren quick wins en direct uitvoerbaar. Zo werd een groot deel van de onrust al weggenomen. Voor de overige acties werd een concreet plan van aanpak opgesteld.

Binnen één jaar was een
cultuuromslag gerealiseerd


De sessies van SENTIDO gaven het management en de medewerkers het inzicht en vertrouwen dat ze hun organisatie zelf konden veranderen. Binnen één jaar was een cultuuromslag gerealiseerd. Ook binnen de organisatie geldt nu: 'Eerst mensen dan regels!'