Privacy verklaring | Disclaimer | Gedragscode | Contact | Home Laat uw kapitaal groeien! Contactgegevens van Sentido Klanten van Sentido Interessante links Over Sentido Boeken, gelezen door Sentido Workshops van Sentido Nieuws van Sentido Manage je eigen leven Naar de homepage van Sentido Organisatie advies Contactgegevens van Sentido
Zesde Coaching Jaarcongres

Nieuwe website!

De Alfafactor

Goed slapen

 

23-04-2009
Vrouwelijk en manlijke aspecten
Lezing van leiderschap door Iteke Weeda

Iteke Weeda schetste een heldere visie op de werknemer en arbeidsethos in historisch perspectief. Ze beschreef hoe door maatschappelijke veranderingen de visie op de werknemer van mankracht (200 jaar geleden) is verschoven naar de mondige verantwoordelijke autonome mens (op dit moment). Dat daarbij de keuzemogelijkheden en de verantwoordelijkheden voor het individu zijn toegenomen. Haar eindconclusie was:

Het is niet moeilijk het groeiend belang van 'spirit in mens en organisatie', en de daarbij behorende individuele en wereldwijde bewustzijns-veranderingen, een plek te geven in deze culturele processen.In de 21e eeuw zullen persoonlijke bezieling en mondiale verbinding steeds belangrijker worden, volgens Iteke. Zelfkennis en passie dienen naar buiten te worden uitgedragen, ze gaan samen met verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. Als dat niet gebeurt leiden zij gemakkelijk tot burn-out en verstarring. We kennen de tekenen ervan in de huidige tijd. De behoefte aan strakke regelgeving in de arbeid is bepaald nog niet verdwenen, maar de weerstand ertegen groeit met de dag. Spirit en bezieling worden erdoor in de kiem gesmoord. Zichtbaarheid van de nieuwe wegen die de spirit met betrekking tot arbeid versterken is daarom van groot belang.

Iteke Weeda is emeritus Hoogleraar emancipatievraagstukken van de RU Groningen.